بال‌های كاغذی

یادگاری از نیما یوشیج

نویسنده:
«نیما یوشیج» را می‌شناسی؟ او از معروف‌ترین شاعران ایران است كه تحول بزرگی در دنیای شعر فارسی به‌وجود آورد و درواقع بنیان‌گذار شعر نوی فارسی است...
«نیما یوشیج» را می‌شناسی؟ او از معروف‌ترین شاعران ایران است كه تحول بزرگی در دنیای شعر فارسی به‌وجود آورد و درواقع بنیان‌گذار شعر نوی فارسی است. كتاب «توكایی از قفس»، داستانی  جالب از این شاعر بزرگ است كه اولین‌بار سال 1350، یعنی 12سال پس از درگذشت او با تصویرگری‌ «بهمن دادخواه»‌در انتشارات كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان منتشر شد و حالا این كتاب به‌مناسبت 50سالگی كانون پرورش فكری تجدید چاپ شده است.
تلفن انتشارات كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان: 88964115ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code