پرواز

مدرسه‌ی عروسكـ ها

نویسنده:
  • شعر از سعیده اصلاحی
عروسکم اتل‌متل
کیف و کتاب زیر بغل
می‌خواس بره به مدرسه
عجله می‌کرد دیر نرسه
اتل‌متل نقل و نبات
کلاغه دیدش تو حیاط
گفت خانمی کجا کجا؟
مدرسه‌ی عروسکا؟
حواس‌مواس نداری؟
جمعه کلاس نداری!ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code