زير آسمان آبی

خبرهای قارقاری

كلاغ قارقاری در كلاس زبان

نویسنده:
می‌دانی هر پرنده زبان مخصوص خودش را دارد. مثلاً اردك‌ها با یك زبان هم‌دیگر را صدا می‌كنند: كوئك كوئك كوئك! جغدها با زبان خودشان و با هو، هوو، هووو، هووووو كردن با هم‌دیگر ارتباط می‌گیرند...
تصویرگری: آلاله نیرومند
می‌دانی هر پرنده زبان مخصوص خودش را  دارد. مثلاً اردك‌ها با یك زبان هم‌دیگر را صدا می‌كنند: كوئك كوئك كوئك! جغدها با  زبان خودشان و با هو، هوو، هووو، هووووو كردن با هم‌دیگر ارتباط می‌گیرند. اما این كلاغ قارقاری خیلی دوست دارد كه زبان و خط دیگر پرنده‌ها را یاد بگیرد. معمولاً او در كلاس‌های زبان پرنده‌های دیگر شركت می‌كند تا بتواند با همه‌ی پرنده‌ها حرف بزند و خبرهای تازه بگیرد. او این روزها كلاس زبان جغدی  می‌رود. جغدها هم كه پرنده‌های دانایی هستند؛ شب‌ها تا صبح بیدارند و كتاب می‌خوانند. می‌دانی كه هر كس كتاب بخواند داناتر از بقیه است.
- آهای  كلاغ قارقاری از كلاس زبانت كه بیرون آمدی؛ خبرهایت را قارقار كن...
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code