زير آسمان آبی

شهری برای اسباب‌بازی‌ها

نویسنده:
قار اول: اگر دوست داری به شهری بروی كه كلی اسباب‌بازی در آن باشد و بتوانی آن‌جا بازی كنی و اسباب‌بازی‌های تازه یا عروسك‌های بومی و محلی را ببینی می‌توانی به سومین جشنواره‌ی ملی اسباب‌بازی بروی. این جشنواره در مركز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان برپا شده و تا شنبه 28مرداد دایر است.آن‌جا كلی غرفه‌ی اسباب‌بازی هست و جدیدترین اسباب‌بازی‌های تولید ایران. در این جشنواره‌ محله‌ی اسباب‌بازی هم برپاست. مركز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری كانون در خیابان حجاب است.

چوپان و چوب‌جادویی
قاردوم: چوپانی بود كه یك چوب جادویی داشت كه پدربزرگش به او هدیه داده بود تا با آن از گوسفندها نگه‌داری كند تا این‌كه....
نمایش شاد و موزیکال«چوپان و چوب جادویی» به کارگردانی «محمدحسین داداش‌نیا» از تاریخ پنج مرداد در فرهنگ‌سرای ملل (22212392 ) به روی صحنه رفته و اجرای آن تا آخر شهریور ادامه دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code